Organizace veřejné zakázky

Poskytujeme Vám komplexní konzultační služby v oblasti zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb. V rámci naších služeb zpracováváme komplexní agendu týkající se řízení a organizace veřejných zakázek. Díky naším dlouholetým zkušenostem nabízíme servis v oblasti klasických veřejných zakázek, kdy zadavatelem je veřejný či sektorový zadavatel, pak také v oblasti při které je zadavatelem dotovaný subjekt nebo jsou výběrová řízení vyhlašována v souladu s dotacemi z fondů Evropské unie.

Nabízíme poradenství před samotným zahájením zadávacího řízení, zpracování zadávací dokumentace v souladu s požadavky zadavatele a dle právních norem, dohled nad formální správností průběhu organizace veřejných zakázek, zpracování dokumentace veřejné zakázky a poskytování podpory a součinnosti vybranému dodavateli při vyřizování dodatečných informací či námitek v rámci zadávacího řízení, účast na jednání komise při otevírání obálek, zpracování podkladů pro hodnocení jednotlivých nabídek a jejich předložení komisi zadavatele a mnoho dalšího.